Pack Presencia

100

[icon name=”arrow-circle-right” class=”” unprefixed_class=””]  Creació i personalització de la conta

[icon name=”facebook” class=”” unprefixed_class=””]  Gestionar el Facebook

[icon name=”book” class=”” unprefixed_class=””]  De 4-6 publicacions mensuals

[icon name=”area-chart” class=”” unprefixed_class=””]  Informe mensual d’estadístiques

[icon name=”lightbulb-o” class=”” unprefixed_class=””]  Inclou redacció de textos i creació d’imatges