Pack Presencia

100

  Creació i personalització de la conta

  Gestionar el Facebook

  De 4-6 publicacions mensuals

  Informe mensual d’estadístiques

  Inclou redacció de textos i creació d’imatges