Pack Empresa

200

  Creació i personalització de la conta

  Gestió de dos xarxes socials

  De 10-12 publicacions mensuals

  Informe mensual d’estadístiques

  Inclou redacció de textos i creació d’imatges