Pack Premium

300

  Creació i personalització de la conta

  Gestió de quatre xarxes socials

  De 13-20 publicacions mensuals

  informe mensual d’estadístiques

  Inclou redacció de textos i creació d’imatges